Ledové jevy

V Tupesích se nevyskytují ledové jevy