D. GRAFICKÁ ČÁST


D.1. Základní mapa obce Tupesy

M 1 : 47 000

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.


D.2.  Hlásné profily a srážkoměrné stanice

D.3.  Vodní toky a díla

D.4.  Záplavová území

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.


D.5.  Objekty povodňového plánu

D.6.  Postupové doby

D.7.  Doprava

D.8.  Důležité organizace


Mapové servery z jiných zdrojů

 

Mapa protipovodňových opatření


Mapa ortofoto


 

Statické mapy k zobrazení, stažení a tisku

 

Mapa obce Tupesy

M 1 : 10 000, s umístěním hlásného profilu HP C7 TU na Zlechovském potoce.


Mapa regionu Staroměstsko

M 1 : 25 000


Pracovní mapa povodňové komise obce Tupesy

M 1 : 10 000