Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a informuje o tom zastupitelstvo obce. Starosta je jejím předsedou a jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.


PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).


Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Tupesy, č.p. 135

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Tupesy

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP


Povodňová komise obce Tupesy

OÚ Tupesy 135, 687 07 Tupesy

telefon: +420 572 597 115 

fax: +420 572 597 226, email: ou.tupesy@quick.cz

web:  www.tupesy.cz                                                odkaz na POVIS

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Mgr. Vávra, Oldřich

předseda

OÚ Tupesy

572 597 226

773 597 115

Ing. Kocourek, Petr

místopředseda

OÚ Tupesy

774 599 658

Bártek, Tomáš

člen

ZJ SDH Tupesy

775 376 707

Churý, Pavel

člen

SDH Tupesy

739 086 075

Mgr. Kubiš, Štěpán

člen

ZŠ Tupesy

572 597 112

725 729 913

Ing. Vrána, Libor

člen

Stavtrans

606 731 960

Kučíková, Simona

zapisovatelka

OÚ Tupesy

732 263 372