B) Vodní nádrže

Na katastru obce Tupesy není žádná nádrž IV. řádu