Hlásná služba


Vlastní hlásnou povodňovou službu zabezpečuje předseda PK - v součinnosti se členy PK obce Tupesy a JSDH Tupesy.


Úkolem hlásné služby je zabezpečit předávání výstražných a varovných informací obyvatelstvu, okolním povodňovým komisím, a nadřízeným povodňovým orgánům.


Hlásná služba vyhlašuje prostředky k tomu určenými II. a III. SPA (siréna, rozhlas, megafony, vývěsky, rádio, CATV) a také tyto stavy, po pominutí nebezpečí a na pokyn předsedy PK, odvolává.


 zajišťuje

 vyhlášení místním rozhlasem nebo sirénou

 zpráva od koho

 hlídková služba

 zprávu předá komu

 předsedovi nebo místopředsedovi povodňové komise

 způsob předání

 osobně nebo telefonicky