Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní průjezdní komunikace III/4222 a přesun na obchvat E/50 z jižní nebo západní strany obce - směr na Zlechov, Břestek - Buchlovice nebo Velehrad. V případně uzavření centrálního mostu č.4222-1, se obcí bude projíždět zadem přes Břestek nebo Velehrad.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce Tupesy a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.


DOPRAVNÍ OMEZENÍ V DPP OBCE 

Přehled dopravních omezení v dPP Tupesy v POVIS

Dopravních omezení v katastru Tupesy


OBJÍZDNÉ TRASY V DPP OBCE

Přehled objízdných tras v dPP Tupesy v POVIS

Objízdné trasy v katastru Tupesy