Místa omezující odtokové poměry


  • kovová lávka pro pěší blízko vstupu Zlechovského potoka do obce
  • silniční most č.m. 4222 - 1 na hlavní křižovatce (umístění hlásného profilu C7)

Místa omezující odtokové poměry v Tupesích z POVIS


Popis a poloha míst omezující odtokové poměry v dPP obce Tupesy


Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Tupesy