Povodňové prohlídky


Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích a v zátopových územích, popřípadě na vodohospodářských dílech nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně.

Povodňové prohlídky provádějí povodňové orgány a jiné organizace podle povodňových plánů nejméně jednou ročně, zpravidla před obdobím jarního tání.

vykonavatel

povodňová komise obce

četnost prohlídek

minimálně 1x za rok při jarním tání

rozsah plnění

je dán územím katastru obce