Předpovědní povodňová služba


Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě ostatní orgány a organizace o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích rozhodných pro vznik a vývoj povodně.

Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, s pobočkami v Brně a Ostravě, ve spolupráci se správci povodí.

Povodňová komise sleduje předpovědní hlásné služby (www.chmi.cz, SIVS) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře:

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • Povodí Moravy, s.p. - prostřednictvím internetu, VHD - telefonu
  • Lesy ČR - ST Vsetín - správce vodního toku Zlechovský p. - voláním předsedovi PK Tupesy
  • od PK ORP Uherské Hradiště - voláním předsedovi PK Tupesy
  • od PK obce Břestek - voláním předsedovi PK Tupesy
  • od HZS Zlínského kraje
  • od KPK Zlínského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK
  • z hromadných sdělovacích prostředků