B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Tupesy (nadmořská výška 216 m n.m.) se rozprostírá na území 583 ha v úrodné nivě Zlechovského potoka mezi obcemi Břestek a Zlechov. Leží 12 km západně od Uherského Hradiště po obou stranách Zlechovského potoka na jihovýchodním okraji Chřibů. V obci žije 1128 obyvatel.


Klimaticky spadá území obce do teplé oblasti klimatických jednotek charakterizovaných dlouhým a suchým létem, teplým jarem a podzimem a krátkou suchou zimou. 


Geologická charakteristika území je dána horninami třetihorního a čtvrtohorního stáří. Vlastní třetihory zahrnují paleogén, tvořený karpatským flyšovým útvarem a neogén, tvořený převážně mořskými sedimenty. Čtvrtohorní stáří pak tvoří pleistocenní spraše, sprašovité pokryvy, svahoviny holocenně vápnité i nevápnité nivné uloženiny.