Zlechovský potok


Hydrologické pořadí       4-13-01-0840             ID toku:        408 740 000 100           ID toku (CEVT): 10 194 938

Zlechovský potok pramení u Starých Hutí ve výšce 465 m n.m. a ústí zprava do Moravy u Kostelan ve výšce 178 m n.m. Průměrný sklon toku je 20 ‰. Je ve správě Lesů ČR s.p. správa toků Vsetín – oblast povodí Moravy.


Protipovodňová opatření toku Zlechovský potok - list opatření >> a web LČR, s.p. >>


Vodní toky v katastru obce Tupesy - mapa