Charakteristické průtoky Zlechovského potoka


Tyto hodnoty byly převzaty z údajů ČHMÚ, pobočky Brno, ze dne 14. 1. 1998


Tabulka 1   N-leté průtoky [m3/s] Zlechovského potoka

     Profil (třída III.)

Q1

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

Qn

3

9

12,5

16,5

24

30


V charakteristických místech Zlechovského potoka, bylo provedeno zaměření koryta a vyneseny příčné profily. Na základě těchto podkladů byly vypočteny kapacity a vyneseny měrné křivky průtoků.